Upravljačka jedinica I-CORE

Karatkeristike i prednosti

 • Višestrani modularni dizajn
  Omogućuje lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima
 • 4 potpuno nezavisna programa
  Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 8 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za kompleksne zalivne površine
 • Izbor nezavisnih termina za zalivanje u svakom programu
  Maksimalne opcije za termine zalivanja (moguć izbor dana u sedmici, parnih ili neparnih dani, ili izostavljanje pojedinih dana ili intervala u toku perioda od 31-og dana)
 • Trajnamemorija
  Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom
 • Programabilna upotreba pumpe u zalivnoj zoni
  Pumpa se koristi samo kada je to neophodno; prilagodljivo za upotrebu vode za zalivanje iz dva izvora
 • Mogućnost cikličnog i natapajućeg zalivanja u zalivnoj zoni
  Omogućuje da se odabrani ciklus zalivanja podeli u male ponavljajuće cikluse, radi minimiziranja vremena čekanja da tlo upije dodatu vlagu
 • Spreman za daljinsku komandu
  Mogućnost upravljanja daljinskim priključkom SRR, ROAM ili ICR.

Modeli

 • IC-600-PL
  - upravljačza 6 zalivnih zona
  - mogućnost proširenja do 30 zona
  - unutrašnji/spoljašnji
  - u plastičnom kućištu
 • IC-601-PL
  - upravljač za 6 zalivnih zona
  - internacionalni model
  - unutrašnji/spoljašnji
  - mogućnost proširenja do 30 zona
 • IC-600-M
  - upravljač za 6 zalivnih zona
  - mogućnost proširenja do 42 zona
  - unutrašnji/spoljašnji
  - u metalnom kućištu
 • IC-600-PP
  - upravljačza 6 zalivnih zona
  - mogućnost proširenja do 42 zona
  - unutrašnji/spoljašnji
  - plastično postolje
 • ICM-600
  - dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona
 • IC-600-SS
  - upravljačza 6 zalivnih zona
  - mogućnost proširenja do 42 zona
  - unutrašnji/spoljašnji
  - postolje od nerđajućeg čelika
 • ACC-PED
  - metalno postolje
  - sive boje
  - koristi se sa I-Core i ACC metalnim upravljačima
 • PED
  - postolje od nerđajućeg čelika
  - koristi se sa I-Core i ACC upravljačima od nerđajućeg čelika

Dimenzije

 • Plastično kućište, montira se na zid:
  - 12,10 cm visina
  - 33,70 cm širina
  - 22,00 cm dubina
 • Metalno kućište koje se montira na zid:
  - 29,50 cm visina
  - 43,0 cm širina
  - 15,20 cm dubina
 • Metalno postolje:
  - 94 cm visina
  - 39 cm širina
  - 12,70 cm dubina
 • Plastično postolje:
  - 97 cm visina
  - 54 cm širina
  - 40 cm dubina

Radni parametri

 • Broj zalivnih zona:
  od 6 do 42 (48 zona sa DUAL dekoderima)
 • Tip: Modularni
 • Kućište: Spoljašnje-plastično ili metalno
 • Nezavisni programi: 4
 • Startna vremena za zalivanje: 8 (A, B i C); 16 (D)
 • Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 12 sati
 • Garancija: 5 godina
 • Stvarno vreme kontrole protoka
 • Memorija Easy Retrieve®
 • Manualno pokretanje programa i napredovanje kroz programe jednim dodirom
 • Zaobilaženje senzora za kišu
 • Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše
 • Brza provera
 • Trajna memorija
 • Automatska zaštita od strujnog udara
 • Sezonska podešenja:
  -Globalno, podešava korisnik
  -Mesečno, podešava program
  -Automatski, ažuriranje sa senzorom Solar Sync™
 • Zadržavanje zalivanja između zona
 • Mogućnost programiranja senzora
 • Kalkulator ukupno vreme rada
 • Ciklus i natapanje
 • Period bez zalivanja
 • Dani bez zalivanja
 • Programiranje na više jezika:
  engleski, španski, francuski, italijanski, nemački i portugalski