Elektromagnetni ventil PGV

Karatkeristike i prednosti

 • Modeli PGV ventila sa DC solenoidom
  Koji omogućuju rad sa Hunter upravljačkim jedinicama na baterije
 • Izdržljivi "HUNTER" elektromagnetni ventil
  Obezbeđuje pouzdano delovanje i dug radni vek
 • Visokokvalitetna konstrukcija, do 15 bara pritiska
  Izrađen od izdržljivih materijala otpornih na habanje
 • Unutrašnji prelivni sistem sa ručnim upravljanjem
  Lak za upotrebu i čuva šahtu za ventile u suvom stanju
 • Kontrola protoka vode bez povećane potrebe rukovanja
  Odvojeno podesivi protok vode ka svakoj zalivnoj zoni sistema
 • Čvrst oslonac membrane
  Štiti membranu od oštećenja pri teškim radnim uslovima
 • Mogućnost malog protoka
  Omogućuje rad sa Hunter proizvodima za mikro navodnjavanje
 • Vijci poklopca i čelično jezgro elektromagnetnog ventila
  Zaštićeni su od ispadanja prilikom servisiranja ventila
 • Mogućnost modela sa DC solenoidom
  Omogućuje rad sa Hunter upravljačima na baterije
 • Mogućnost ugradnje Accu-Set™ regulatora pritiska vode
  Numeričko podešavanje i regulacija pritiska vode za preciznu kontrolu sistema

Modeli

 • PGV-100MM
  - 1" plastični ravni ventil
  - bez kontrole protoka vode
  - muški x muški priključak
 • PGV-100GBDC
  - 1" plastični ravni ventil
  - bez kontrole protoka vode
  - muški x muški priključak
 • PGV-101MM
  - 1" plastični ravni ventil
  - bez kontrole protoka vode
  - muški x muški priključak
 • PGV-151
  - 1½" plastični ravni/ugaoni ventil
  - sa kontrolom protoka vode
 • PGV-201
  - 2" plastični ravni/ugaoni ventil
  - sa kontrolom protoka vode
Slika PGV-100 MM / PGV-100 GBDC
SlikaPGV-101 MM
SlikaPGV-151
SlikaPGV-201
 

Dimenzije

 • PGV-100MM i PGV-100GBDC - Prečnik navoja 1"
  13 cm visina
  11 cm dužina
  6 cm širina
 • PGV-101MM - Prečnik navoja 1"
  13 cm visina
  11 cm dužina
  6 cm širina
 • PGV-151 - Prečnik navoja 1½"
  19 cm visina
  15 cm dužina
  11 cm širina
 • PGV-201 - Prečnik navoja 2"
  20 cm visina
  17 cm dužina
  13 cm širina

Radni parametri

 • PROTOK:
  -PGV 100: od 0,05 do 7,0 m³/čas, odnosno od 0,7 do 115 litara/minut
  -PGV 101: od 0,05 do 7,0 m³/čas, odnosno od 0,7 do 115 litara/minut
  -PGV 151: od 5 do 27,0 m³/čas, odnosno od 75 do 450 litara/minut
  -PGV 201: od 5 do 27,0 m³/čas, odnosno od 75 do 450 litara/minut
 • PRITISAK:
  od 1,5 do 10 bara, odnosno od 150 do 1000 kPa
 • ELEKTROMAGNETNI VENTIL:
  - za 24 V (naizmenični napon), pri 60 Hz 350 mA struja promene stanja, 190 mA struja održavanja stanja
  - za 24 V (naizmenični napon), pri 50 Hz 370 mA struja promene stanja, 190 mA struja održavanja stanja
 
Slika