Upravljačka jedinica ACC

Karatkeristike i prednosti

 • Višestrani modularni dizajn od 12 do 42 zone
  Omogućuje lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima
 • 6 potpuno nezavisnih programa
  Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 10 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za kompleksne zalivne površine sa maksimalnim vremenom zalivanja do 6 sati po zoni.
 • Izbor nezavisnih termina za zalivanje u svakom programu
  Maksimalne opcije za termine zalivanja (moguć izbor dana u sedmici, parnih ili neparnih dani, ili izostavljanje pojedinih dana ili intervala u toku perioda od 31-og dana)
 • Trajnamemorija
  Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom
 • Programabilna upotreba pumpe u zalivnoj zoni
  Pumpa se koristi samo kada je to neophodno; prilagodljivo za upotrebu vode za zalivanje iz dva izvora
 • Mogućnost cikličnog i natapajućeg zalivanja u zalivnoj zoni
  Omogućuje da se odabrani ciklus zalivanja podeli u male ponavljajuće cikluse, radi minimiziranja vremena čekanja da tlo upije dodatu vlagu
 • Sezonsko podešavanje potrošnje vode, radi ušteda
  Lako podesivo vreme trajanja zalivanja za svaku zalivnu zonu sistema, u rasponu od 10 % do 150 %, globalno (podešava korisnik), fiksno (programski) ili automatsko ažuriranje sa Solar Sync™ senzorom.
 • Odlična naponska zaštita i auto- dijagnostika protiv kratkog spoja
  Mikrokola u uređaju su zaštićena od elektro-šokova i nema posebnih osigurača o kojima treba brinuti.

Modeli

 • ACC-1200
  -upravljač za osnovnih 12 zalivnih zona
  -u metalnom kućištu
  -maksimalni kapacitet upravljača je proširiv do 42 zalivne zone
 • ACC-1200-SS
  -upravljač za osnovnih 12 zalivnih zona
  -u kućištu od nerđajućeg čelika
 • ACC-1200-PP
  -upravljač za osnovnih 12 zalivnih zona
  -na plastičnom postolju
  -maksimalni kapacitet upravljača je proširiv do 42 zalivne zone
 • ACC-PED
  -metalno postolje
  -za korišćenje sa I-Core I ACC upravljačima u metalnom kućištu
 • PED-SS
  -postolje od nerđajućeg čelika
  -za korišćenje sa I-Core I ACC upravljačima u kućištu do nerđajućeg čelika
 • ACM-600
  -dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona
  -za ugradnju u ACC upravljač
 • AGM-600
  -dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona sa ugrađenom ekstra zaštitom od groma
  -za ugradnju u ACC upravljač

Dimenzije

 • Metalno kućište
  -31 cm visina
  -39 cm širina
  -16 cm dubina

Radni parametri

 • Napajanje transformatora:
  120/240 V, 50/60 Hz naizmeničnog napona
 • Izlazna struja transformatora:
  naizmenični napon 24 V, do 4.0 A
 • Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima:
  naizmenični napon 24 V, do 0,56 A
 • Izlazna (komandna) struja, prema glavnom ventilu:
  naizmenični napon 24 V, do 0,32 A
 • Premošćenje senzora za kišu
  je kompatibilno sa većinom takvih uređaja sa podrazumevano zatvorenim mikro-prekidačem
 • Sezonsko podešavanje količine zalivanja:
  između 10 % i 150 %
 • Program "D"
  može se pokrenuti i za zalivanje tipa kap-po-kap
 • Maksimalno vreme zalivanja po zoni:6 sati
 • Programabilna odgoda između zalivanja pojedinih zalivnih zona
 • Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše
 • Uređaj odgovara UL popisu
 • 365-to dnevni kalendar
 • Pomoć pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova:
  "Hunter Quick Check™"
 • Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema