Home > Hunter® zalivni sistemi > Navodnjavanje sportskih terena

NAVODNJAVANJE SPORTSKIH TERENA AUTOMATIZOVANIM HUNTER® SISTEMOM

Fudbalski tereni

Našim rešenjem je obuhvaćeno zalivanje fudbalskog terena dimenzija koje odgovaraju propisima FIFA, 105 x 68 m, ocrtanog terena i travnatog pojasa duž aut linija širine 2 m kao i pojasa širine 3 m duž korner linija, tako da je efektivna zalivna površina dimenzija 111 x 72 m. Za zalivanje se koriste raspršivači i kompo-nente američkog proizvođača"HUNTER". Odabrani su “Pop up” raspršivači, tj raspršivači koji su montirani ispod travnate površine tako da ne ometaju igrače i ne predstavljaju smetnju za održavanje travnjaka...
Slika  Dalje...

Teniski tereni

Našim rešenjem je obuhvaćeno zalivanje fudbalskog terena dimenzija koje odgovaraju propisima FIFA, 105 x 68 m, ocrtanog terena i travnatog pojasa duž aut linija širine 2 m kao i pojasa širine 3 m duž korner linija, tako da je efektivna zalivna površina dimenzija 111 x 72 m. Za zalivanje se koriste raspršivači i kompo-nente američkog proizvođača"HUNTER". Odabrani su “Pop up” raspršivači, tj raspršivači koji su montirani ispod travnate površine tako da ne ometaju igrače i ne predstavljaju smetnju za održavanje travnjaka...
Slika  Dalje...

Golf tereni

Našim rešenjem je obuhvaćeno zalivanje fudbalskog terena dimenzija koje odgovaraju propisima FIFA, 105 x 68 m, ocrtanog terena i travnatog pojasa duž aut linija širine 2 m kao i pojasa širine 3 m duž korner linija, tako da je efektivna zalivna površina dimenzija 111 x 72 m. Za zalivanje se koriste raspršivači i kompo-nente američkog proizvođača"HUNTER". Odabrani su “Pop up” raspršivači, tj raspršivači koji su montirani ispod travnate površine tako da ne ometaju igrače i ne predstavljaju smetnju za održavanje travnjaka...
Slika  Dalje...