Home > Vesti

Vesti

Dekoderi

1. Dekoder instalacije je najrazvijenija tehnologija u kontroli navodnjavanja. Zašto? Zato što smanjuje broj žica bakra, pojednostavlja rešavanje problema, omogućava brzo dodavanje novih stanica, smanjuje kopanje.

Od sada, dozvoljava daljinsko upravljanje senzora preko dvе žicе putanje. ACC-99D, Hunterov najrazvijeniji programator, udružen sa najraznovrsnijim dekoderom u u industriji je nepobediva kombinacija zavelike lokacije sa promenljivim potrebama.

2.DEKODERI, INSTALACIJE IŽIČANE PUTANJE: JEDNOSTAVAN JE ZA PROJEKTOVANJE I INSTALACIJU

Svaka ACC-99D dozvoljava rad 99 stanica preko jedne ili više duple žičane "putanje" u polje. Puna linija dekodera dolazi u 1 -, 2 -, 4 -, i 6-stanicu vodootporne konfiguracije. Možete čak i da dodatelinijski senzor dekodera za praćenje daljinskih senzora, preko dve žičane staze. Do 6 različitih puteva iz programatora može da se koristi da bi najefikasnije iskoristili žice, smanjili kopanje i narušavanje uređenja.

Hunter upredena parica IDVIRE označena bojama, je ekonomična, lako instalirana, direktna instalacij koja se odupire talasima i električnom šumu, dok obezbeđuje visoku zateznu čvrstoću podzemne instalacije.

Žica može biti spojena da prati cevovod u složenim instalacijama. Zemlja-Uzemljenje: Hunter razlika. Svaki ICD dekoder ima ugrađeno uzemljenje.

Povežite svaki 12. dekoder sa uzemljenjem (minimalno) i nisu neophodni dodatni potiskivači.

3. SAVRŠENO SE UKLAPA U HUNTER NAVODNJAVANJE, UPRAVLJANJE I MONITORING SISTEM

ACC je dizajniran za nadogradnju na satelitski upravljač u Hunter IMMS, pristupačan dvosmerni centralni upravljački sistem. IMMS može da prati program i mreže za navodnjavanje upravljača preko širokog područja sa računara na centralnoj lokaciji.Dodajte interni komunikacijski modul za povezivanje sa računarom preko kabla, radija, telefonske linije ili GSM mobilnog telefona, i dobićete sliku sistema za navodnjavanje iz vaše kancelarije. Dodajte opciono ET Senzore ukoliko je potrebno da se uzorak prilagodi mikro-klimatskim uslovima, i imaćete na svom centralnom kompjuteru bazu korišćenja voda na isparavanje,mereno na licu mesta. IMMS sistem pojednostavljuje programiranje, štedi vodu u ET kontroloru, prati korišćenje vode u opcionim meračima protoka, i prilagođava se alarmnim uslovima.Sada dostupan uz Mapu baziranu na navigaciji i kontroli.