Home > Vesti

Vesti

HUNTEROV SENZOR PROTOKA

Neprimećeno povređena cev ili slomljena prskalica može dovesti do znatne štete. Biljke i tlo mogu biti poplavljeni, kosina može da se osipa, a stotine litara vode se može izgubiti. Hunter je stvorio senzor protoka da bi se sprečile ove štete u slučaju pucanja. Može se programirati na određenom nivou protoka. Zatvoriće navodnjavanje ako otkrije da je protok veći od programirane granice. Prema tome, gubitak vode i oštećenja sistema su bitno smanjena.

KARAKTERISTIKE

  • Automatski isključuje sistem ako dođe do prekoračenja zadatog uslova
  • Štiti od poplava i erozije
  • Kalibracija za precizno upravljanje sistemom
  • Radi sa svim Hunter i većinom ne-Hunter kontrolera
  • Kompatibilan sa većinom poslovnih i stambenih cevovoda sistema
Slika
Slika