Zalivanje teniskih terena

Polivanje teniskih terena pored ravnomernosti, treba da bude veoma intenzivno kako bi se nakon završenogmeča teren što pre osposobio za naredni meč. Da bi odgovorili na ovaj zahtev projektujemo zalivanje teniskih terena, standardnih dimenzija, sa 6 raspršivača "HUNTER" tip I-20 sa metalnom glavom.

Pošto je neophodno postići što kraće vreme zalivanja, u zavisnosti od izvora vode, težimo da svih šest raspršivača postavimo na jednu zonu, tj. da svi raspršivači rade istovremeno. Ovakvim projektom uspemo da polijemo po terenu u nekoliko stotina litara za par minuta.

Slika

Zaštitna gumena kapa na vrhu raspršivača se postavljaja u ravan terena tako da raspršivači nisu prepreka niti opasnost da se igrači povrede. Raspršivači su van nivoa terena samo za vreme polivanja terena a nakon prestanka zalivanja, opruga vraća telo rasprčivača u kučište koje je ugrađeno u podlogu.

Upravljačka jedinica omogućava da se tokom noći teren automatski obilno zalije a koristi nam i daaktivira program koji će zaliti samo površinski sloj šljake između dva meča a da se nemora saginjati i ručno otvarati ventil u šahti.

Ukoliko je bilo padavina senzor za kišu će stopirati automatsko zalivanje, tako da teren neće biti prezaliven.